TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
TITUS BEU

Beu, Titus Adrian, profesor de fizic? teoretic? ?i computa?ional? la Facultatea de Fizic? a Universit??ii Babe?-Bolyai. A absolvit studiile de licen?? în domeniul fizicii în 1982 la aceea?i institu?ie, iar pe cele masterale la Universitatea din Bucure?ti în 1983. A activat ca ?i cadru didactic la Facultatea de Fizic? din Cluj începând cu 1986, sus?inându-?i doctoratul în fizic? teoretic? în 1990. Din 2001 este profesor titular, iar de-a lungul timpului a predat cursuri teoretice, în special de mecanic? cuantic?, dar ?i de metode numerice ?i fizic? computa?ional?.  A efectuat numeroase stagii de cercetare, în special în Germania ?i Japonia, în 2004 activând ca "invited professor" la Tokyo Institute of Technology. Temele sale de cercetare au evoluat de la plasma Tokamak ?i reactorii nucleari în anii `80 , ciocniri ?i spectroscopie molecular? în anii `90, la fullerene ?i nanofluidic? în ultimii ani. În 2014 a publicat o carte de programare numeric? la prestigioasa editur? CRC Press a grupului Taylor & Francis.