TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CRISTINEL IOJA

Ioja, Cristinel, preot, profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodox? din Arad. Dintre volumele publicate amintim: Ra?iune ?i mistic? în Teologia Ortodox? (tez? de doctorat), Editura Universit??ii "Aurel Vlaicu", Arad, 2008, 467 p.; Homo adorans. Între Iisus Hristos ?i politeismul lumii contemporane, Editura Universit??ii "Aurel Vlaicu", Arad, 2008, 329 p.; Cosmologie ?i soteriologie în gândirea P?rin?ilor R?s?riteni, Editura Universit??ii "Aurel Vlaicu", Arad, 2008, 417 p.; Dogmatic? ?i dogmati?ti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe Române în a doua jum?tate a secolului al XX-lea ?i începutul secolului al XXI-lea, Editura Marineasa, Timi?oara, 2008, 615 p.; Elemente de istorie, doctrin? ?i practic? misionar?: o perspectiv? ecumenic?, (coautor) Editura Universit??ii "Lucian Blaga" (coordonator Pr. Lect Dr. Nicolae Mo?oiu), Sibiu, 2006, 621 p.; Teologie ?i via??. Relevan?a teologiei ortodoxe în lumea contemporan? (convorbiri cu Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu), Editura Cartea Ortodox?, Alexandria, 2009, 197 p.; Homo economicus. Iisus Hristos, sensul crea?iei ?i insuficien?ele purului biologism, Editura Marineasa, Timi?oara 2010, 330 p.; Hristos, Biseric?, Misiune. Relevan?a misiunii Bisericii în lumea contemporan? (convorbiri cu Pr. Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu), redactori Pr. Dr. Lucian Pietroaia, Pr. Drd. Ninel ?ugui, Editura Arhiepiscopiei Dun?rii de Jos, Gala?i, 2011, 150 p.