TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ANCA SÎRGHIE

Sîrghie, Anca, conferen?iar universitar doctor ?i ?ef de catedr? la Universitatea Alma Mater, Sibiu; tez? de doctorat: Radu Stanca – Studiu monografic (1981); între 1997 - 2007 conferen?iar la Facultatea de Litere ?i Arte din cadrul Universit??ii „Lucian Blaga” Sibiu; profesor asociat la Universitatea de Teatru, Tg. Mure?; membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 2005); a publicat peste 400 articole ?i studii în presa de specialitate ?i în cea cultural? din România ?i din str?in?tate în domeniul istoriei literare, al teatrului, al culturii ?i biblioteconomiei; c?r?i publicate: Radu Stanca – Ipostazele omului de teatru, Casa de Pres? ?i Editura Tribuna, Sibiu 1996; Memorandistul Nicolae Cristea ?i epoca sa – Culegere de studii, Casa de Pres? ?i Editura Tribuna, Sibiu 1996; Nicolae Cristea. File de memorialistic?. Jurnal – (îngrijitor de edi?ie), Casa de Pres? ?i Editura Tribuna, Sibiu, 1996, 1998; Înv???mântul universitar biblioteconomic din Sibiu la 15 ani, Editura Tehnomedia, Sibiu, 2006; Literatura universal? ?i comparat?, (în colaborare cu lector Dumitru Chioaru), Editura Alma Mater, Sibiu, 2000, 2001; Întâlnire pe calea undelor. Interviuri radiofonice despre scriitori români. 2002-2008, (în colaborare cu Alexandru Bra?ovean), Editura Technomedia, Sibiu, 2008.