TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ION P?RVU

 

PÎRVU, ION, (n. 4 martie 1978), doctorand în teologie, la Facultatea de Teologie Ortodox?, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; licen?iat în Teologie (2008) ?i studii finalizate de master (2010), în cadrul Universit??ii din Bucure?ti, Facultatea de Teologie Ortodox? „Justinian Patriarhul"; profesor titular la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga" din Bucure?ti, la catedra de Teologie Ortodox?; ultima lucrare publicat?: „Responsabilitatea teologic?, în gândirea p?rintelui Dumitru St?niloae", în volumul M?rturie ?i slujire misionar?, în societatea contemporan?, edi?ia I, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2013, pp. 509-518.