TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
EUGEN DORCESCU

 

Eugen Dorcescu, scriitor, publicist ?i traduc?tor; a fost, pe rând, cercet?tor, cercet?tor ?tiin?ific ?i cercet?tor ?tiin?ific principal la Filiala din Timi?oara a Academiei Române (1966 - 1984); redactor (1985), redactor-?ef (1985 - 1989) la Editura Facla din Timi?oara; în februarie 1990, este ales (?i numit) director al Editurii Facla, func?ie din care demisioneaz? în acela?i an. E doctor în filologie, cu teza Structura lingvistic? a metaforei în poezia român? modern?, (Universitatea din Timi?oara, 1975). Dintre volumele recente, amintim:  Basme ?i povestiri feerice, volum antologic, Editura Eubeea, Timi?oara, 2005; L`histoire d`une névrose, Unsprezece povestiri francofone, Editura Mirton, Timi?oara, 2007; În Pia?a Central?, poezie, prefa?? de Virgil Nemoianu, text coperta a IV-a Virgil Nemoianu, Editura Marineasa, 2007; Poetica non-imanen?ei, eseu, Editura_Sem?n?torul_-_Editura_online, Bucure?ti, 2008; Omul din oglind?, poezie, antologie de autor (2003 - 2007), înso?it? de studii critice ?i de o fi?? bio-bibliografic?, Editura on-line Sem?n?torul, Bucure?ti, 2009; Drumul spre tenerife, poezie, edi?ia I, Editura Eubeea, Timi?oara, 2009; Abyssus abyssum invocat, poezie, antologie tematic? de autor, Editura on-line Sem?n?torul, Bucure?ti, 2009; Omul din oglind?, poezie, antologie de autor, înso?it? de o crestoma?ie critic? ?i de o biobibliografie, edi?ia a II-a, revizuit?, Globusz Publishing, 2009; Poetica non-imanen?ei, teorie ?i critic? literar?, Editura Palimpsest, Bucure?ti, 2009; El camino hacia tenerife, Ediciones Idea, Colección Atlántica, Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria, Spania, 2010 (traducere: Coriolano González Montañez ?i Eugen Dorcescu); Poemele b?trânului - Poemas del viejo, poezie, edi?ie bilingv?, traducere în limba spaniol?: Rosa Lentini ?i Eugen Dorcescu, Editura on-line Sem?n?torul, Bucure?ti, noiembrie, 2010; edi?ia a II-a, cu o prefa?? de Andrés Sánchez Robayna, Ediciones Igitur, Montblanc (Tarragona), Spania, 2012; Elegiile de la Bad Hofgastein, poezie, Editura Mirton, Timi?oara, 2010; Las elegías de Bad Hofgastein - Elegiile de la Bad Hofgastein, poezie, edi?ie bilingv?, traducere în limba spaniol? ?i prefa??: Coriolano González Montañez, Editura Mirton, Timi?oara, 2013.