TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CĂTĂLIN VARGA

 

Varga, C?t?lin, preot, licen?iat al Facult??ii de Teologie Pastoral? Ortodox? din Cluj-Napoca, ?i licen?iat al Universit??ii de Nord Baia Mare, Facultatea de ?tiin?e, sec?ia Informatic?, promo?ia 2009. Membru al Cenaclurilor literare „Noduri ?i semne"; „Confluen?e Române?ti"; „Versuri ?i crea?ii". Poezii ?i articole publicate în reviste ?i ziare ca: Luceaf?rul; Oglinda literar?; Boema; Armonii Culturale; Art-Emis; Rena?terea; Glasul; Slova Cre?tin?; Timotheos; Agaton. Porunca Iubirii. Studii teologice publicate la revista online Sem?n?torul; la Sesiunea interna?ional? de comunic?ri ?tiin?ifice studen?e?ti Z.C.S.S.U.C.B., Editura Academia Brâncu?i, Mai 2012 ; la Sesiunea interna?ional? de comunic?ri ?tiin?ifice studen?e?ti SENTENTIA, Editura Academia Brâncu?i, Noiembrie 2012; la revistele Tabor, Altarul Banatului, Teologie ?i Via??. Coautor al Antologiilor de poezie ?i proz?: Cuvântul ca o prad? (Editura InfoRapArt, Gala?i, 2012); Confluen?e lirice (Editura Pim, Ia?i, 2012); Conexiuni (Editura Universit??ii „Lucian Blaga", Sibiu, 2012). Volume publicate: Epitalam, Editura online „Sem?n?torul-Tismana", Tismana, 2012.