TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MACARIE DRĂGOI

DR?GOI, MACARIE (n. la 9 mai 1977, în localitatea C?ianu-Mic, jud. Bistri?a-N?s?ud, nume din Botez: Marius-Dan), Episcopul românilor ortodoc?i din Europa de Nord, absolvent al Seminarului Teologic „Sfântul Mitropolit Dosoftei" din Suceava (1996), licen?iat al Facult??ii de Teologie Ortodox? din Cluj-Napoca (2000), doctor în teologie al Universit??ii „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca (2008). Lucr?ri publicate: Spermezeu-str?vechi sat de la poalele ?ible?ului. Monografie istoric?, Cluj-Napoca, 2001; Folclor muzical din Spermezeu. Schi?? monografic?, Cluj-Napoca, 2005 ; Folclor poetic din Spermezeu. Texte rituale, epice, lirice et varia, Cluj-Napoca, 2005; Ler Sfânt? M?rie. Colinde de pe v?ile ?ible?ului, Cluj-Napoca, 2005; Ortodoc?i ?i greco-catolici în Transilvania (1867-1916). Convergen?e ?i divergen?e, Cluj-Napoca, 2011.