TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIHAI-SILVIU CHIRILĂ

 

 

Chiril?, Mihai-Silviu, absolvent al Facult??ii de Teologie din Ia?i; între anii 2000-2002 a fost redactor coordonator al revistelor Candela Moldovei ?i Teologie ?i Via?? ale Mitropoliei Moldovei ?i Bucovinei; între 2003-2007 a fost redactor de carte teologic? în cadrul Editurii Polirom din Ia?i; între 2010-2012 a realizat emisiunea de televiziune Credin?? ?i tradi?ii nem?ene; este redactor-?ef al Revistei Valea Muntelui din Bicaz, Neam?; din 2007 este traduc?tor de carte teologic?; a tradus zece lucr?ri de referin?? din teologia academic? cre?tin? contemporan?, din limbile englez? ?i italian?; este autorul unor articole ?i studii teologice publicate în volume teologice colective ?i în reviste de specialitate ?i al unui volum de interviuri pe teme de misiune ortodox? în lumea contemporan?.