TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
VICTOR PAPACOSTEA

 

Papacostea,  Victor (n. 1900  - d. 1962) professor, istoric, fondator al Institutului de Studii Balcanice din Bucure?ti, frunta? P.N.L. ?i fost subsecretar de stat la Ministerul Educa?iei Na?ionale în guvernele S?n?tescu ?i R?descu. Era de origine aromân?. În perioada 1950 - 1955 ?i 1957 - 1958 a fost închis ca de?inut politic la penitenciarul Sighet.