TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
SORINA ELENA AMIRONESEI

Amironesei, Sorina Elena, licen?iat? a Facult??ii de Litere, Universitatea Bucure?ti; doctorand la Facultatea de Filosofie din cadrul aceleea?i universit??i.