TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ION CÂRJA

CÂRJA Ion, lector univ. dr. la Facultatea de Istorie ?i Filosofie din cadrul Universit??ii "Babe?-Bolyai" Cluj-Napoca; licen?iat (1995), masterat (1996) ?i doctorat (2006) în Istorie la Facultatea de Istorie ?i Filosofie a Universit??ii Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca. Specializ?ri ?i stagii de cercetare în Fran?a, Italia, Ungaria, Austria. Bursier „Vasile Pârvan" la Accademia di Romania in Roma, în perioada 2002-2004. Autor a 40 de studii pe probleme de istorie ecleziastic?, istoria imaginarului ?i a mentalit??ilor, precum ?i a 10 c?r?i (singur autor, coautor, coordonator). Distins cu premiul „George Bari?iu" al Academiei Române (decembrie 2009) pentru lucrarea Biseric? ?i societate în Transilvania în perioada p?storirii mitropolitului Ioan Vancea (1869-1892), ap?rut? la Presa Universitar? Clujean? în anul 2007.