TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CAMELIA SURUIANU

SURUIANU, CAMELIA, (n. 1981), doctor în filologie al Universit??ii Bucure?ti; în prezent activeaz? în sectorul privat, a publicat, între anii 2012-2015, peste o sut? de articole literare, dedicate cu prec?dere Asocia?iei culturale Rugul Aprins, în revistele culturale: Antiteze, Origini, Tomis, Analele Universit??ii Ovidius, Bogdania, Constela?ii diamantine, Hyperion, Tabor, Apollon, Actualitatea irlandez? - Dublin, Onyx - Dublin, Apostolia - Paris, Lumin? lin? - New York, Alternan?e - München, Destine Literare - Montreal; preparator la Universitatea „Ovidius" din Constan?a (2007-2008); realizator ?i prezentator al emisiunilor s?pt?mânale Vers pentru minte ?i inim? ?i M?rturii sub comunism la „Radio Dobrogea" (2007-2012); consilier editorial în cadrul editurilor A.N.C.A. ?i Apollon (2008-2012);  consilier în cadrul Comitetului na?ional român pentru drepturile copiilor - conven?ia O.N.U. (2009-2012); recent a publicat o serie de studii, recenzii ?i eseuri la Editura Lucas: Miori?a - poem dramatic încadrabil literaturii mistice, o interpretare semiotic? a piesei de teatru Miori?a redactat? de Bartolomeu Anania (Miori?a-Dramatic Poem Within the Framework of Mystical Literature), eseu bilingv român-englez, (2015); Fecioara chemat? la „nunta" Marelui Mire, o interpretare simbolic? a basmului eminescian F?t-Frumos din lacrim? (The Virgin called to the „Wedding" of the Great Bridegroom, a Symbolic Interpretation of Eminescu`s Fairytale F?t-Frumos din lacrim?), eseu bilingv român-englez, (2015); Ion Marin Sadoveanu - romancier, Sfâr?it de veac în Bucure?ti (1878-1900), Ion Sîntu - biografia unei form?ri intelectuale (1893-1916) (Ion Marin Sadoveanu - Romanschriftsteller, Ende des Jahrhunderts in Bukarest - 1878-1900, Ion Sîntu - die biographie einer  intellektuellen ausbildung seite - 1893-1916), volum bilingv român-german, (2015); Studii ?i eseuri literare: Ion Marin Sadoveanu, Paul Sterian, Alexandru Mironescu, Sandu Tudor, Vasile Voiculescu, (2015); Miori?a (Koyuncuk) - mistik edebiyat?na dahil edilebilen dramatik manzume, volum în limba turc?, (2015); Casa aripilor frânte, (The House of Broken Wings), volum eseistic bilingv român-englez, (2015); Paul Sterian sau via?a ca un colier de perle risipite în ??rân? (Paul Sterian or Life as a String of Pearls Scattered in the Dust), volum eseistic bilingv român-englez, (2015); A vedea ?i a privi Pieta lui Michelangelo (Seeing and beholding Michelangelo`s Pieta), eseu bilingv român-englez, (2015); Ion Marin Sadoveanu - polimorfismul unui destin cultural, Teoretician al teatrului românesc, Membru al Asocia?iei culturale Rugul Aprins, Primul reprezentant al României pe lâng? comisia UNESCO, (2015).