´╗┐ TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
FLORIAN ROATI┼×

 

ROATI?, FLORIAN, conferen?iar universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universit??ii de Nord din Baia Mare, unde pred? cursuri de filosofie. Este prezent cu eseuri în reviste de cultur?, precum România literar?, Nord Literar, Observator cultural, Jurnalul literar etc., precum ?i în Academica, Revista de filosofie, Revista istoric? ?i altele. Face parte din colectivul care public? Opera integral? a lui N. Steinhardt la Editura Polirom din Ia?i, în colaborare cu M?n?stirea Rohia, îngrijind pân? în prezent volumele: Principiile clasice ?i noile tendin?e ale dreptului constitu?ional. Critica operei lui Leon Duguit (2008), Critic? la persoana întâi (2011) ?i Prin al?ii spre sine (2012). A publicat: Pa?optismul, o filosofie româneasc? a istoriei (Dacia, Cluj-Napoca, 2001), De la Dimitrie Cantemir la N. Steinhardt (Risoprint, Cluj-Napoca, 2002), Pledoarie pentru filosofia româneasc? (Aius, Craiova, 2006) ?i Confluen?e filosofico-literare (Casa C?r?ii de ?tiin??, Cluj-Napoca, 2008).