TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ALEXANDRU SURDU

 

Surdu, Alexandru, filosof, doctor în filosofie; Pre?edinte al Sec?iei de Filosofie, Teologie, Psihologie ?i Pedagogie a Academiei Române; Director al Institutului de Filosofie ?i Psihologie „Constantin R?dulescu-Motru" al Academiei Române; Membru titular al Academiei Române din 1993.