TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GRIGORIOS TH. STATHIS

 

Stathis, Grigorios Th., muzicolog ?i bizantinolog, profesor emerit; profesor de teologie (între anii 1983-1997) la Facultatea de Teologie a Universit??ii Na?ionale Kapodistrian din Atena ?i profesor de muzicologie bizantin? ?i art? psaltic? (între 1991-2007) la Departamentul de Studii muzicale al aceleia?i Universit??i din Atena; Director al Institutului de Muzicologie Bizantin? al Bisericii din Grecia, profesorul emerit Grigorios Stathis face parte din „Comitetul grec pentru studii bizantine" ?i este membru în „Societatea de studii bizantine ?i post-bizantine", în „Societatea paleografic? greac?", în „Clubul Prietenii Muntelui Athos", în Funda?ia Monumenta Musicae Antiquae Europae Orientalis (Var?ovia), în Comitetul de redac?ie al colec?iei Corpus Scriptorum De Re Musica (Viena); este fondator al societ??ii non-profit Anatolis to Periichima (1998); autor a peste 500 de titluri publicate în Grecia ?i în str?in?tate (c?r?i, studii, articole în volume colective sau în reviste de specialitate); cel mai recent volum: Forme ?i figuri ale artei psaltice. Compozi?ia-morfologia muzicii bizantine, (Atena, 2011).