TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
PAUL BRUSANOWSKI

 

Brusanowski, Paul, conferen?iar univ. dr. la Facultatea de Teologie „Andrei ?aguna" din cadrul Universit??ii „Lucian Blaga" din Sibiu; autor al volumelor: Religie si stat in Islam, Ed. Herald, Bucure?ti, 2009; Cultur? ?i civiliza?ie iranian? pân? la cucerirea arab?, Cluj-Napoca, Presa Universitar? Clujean?, 2008; Înv???mântul confesional ortodox român din Transilvania între anii 1848-1918. Între exigen?ele statului centralist ?i principiile autonomiei biserice?ti, Cluj-Napoca, Presa Universitar? Clujean?, 2005; Stat ?i religie în Orientul Mijlociu islamic. De la teocra?ia medinez? înfiin?at? de Muhammad la Fr??ia Musulman? din perioada interbelic?, Cluj-Napoca, Presa Universitar? Clujean?, 2005; Reforma constitu?ional? din Biserica Ortodox? a Transilvaniei între 1850-1925, Cluj-Napoca, Presa Universitar? Clujean?, 2007; Pagini din istoria bisericeasc? a Sibiului medieval, Cluj-Napoca, Presa Universitar? Clujean?, 2007; Autonomia ?i constitu?ionalismul în dezbaterile privind unificarea Bisericii Ortodoxe Române (1919-1925), Cluj-Napoca, Presa Universitar? Clujean?, 2007; coautor la volumele: Cre?tinismul în Sibiu. Ghid al confesiunilor ?i al l?ca?urilor de cult. Christentum in Hermannstadt. Wegweiser zu Konfessionen und Kirchen, Sibiu, Editura Hora, 2002; (coautor împreun? cu Prof. Univ. Dr. Marc van Wijnkoop Lüthi; lucrare bilingv?, român?-german?); traducere: Mitropolit Emilioanos Timiadis, Preot. Parohie. Înnoire. No?iuni ?i orient?ri pentru teologia ?i practica pastoral?, Bucure?ti, Editura Sophia, 2001.