TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
NICOLAE BOCŞAN

Boc?an, Nicolae, profesor universitar doctor la Facultatea de Istorie ?i Filosofie din cadrul Universit??ii „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca; prorector al acestei universit??i; dintre volumele publicate amintim: Memorialistica revolu?iei de la 1848 în Transilvania, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1988, 305 p. (în colab. cu V. Leu); Bibliografia istoric? a României 1985-1989, vol. VII, Edit. Academiei, 1990, 411 p. (în colab.); Fran?a ?i Banatul 1789-1815, Edit. Banatica, Re?i?a, 1994, 245 p. (în colab. cu Mihai Duma ?i P. Bona); Memorandul 1892-1894. Ideologie ?i ac?iune politic? româneasc?, Edi?ia I, Edit. Progresul Românesc, Bucure?ti, 1992; edi?ia a II-a; 1994, 345 p. (în colab. cu Pompiliu Teodor, Liviu Maior, Doru Radosav, Toader Nicoar?, ?erban Polverejan); Etnie ?i confesiune în Transilvania (secolele XIII-XIX), Oradea, Edit. Cele Trei Cri?uri, 1994, 188 p. (în colab. cu I. Lumperdean ?i I. A. Pop); Ethnie et confession en Transylvanie (du XIII-e au XIX-e siécle), Funda?ia Cultural? Român?, Cluj-Napoca, 1996, 203 p. (în colab. cu I. Lumperdean ?i I. A. Pop); Ideea de na?iune la românii din Austro-Ungaria (secolul al XIX-lea), Edit. Banatica, Presa Universitar? Clujean?, Re?i?a Cluj-Napoca, 1997, 350 p.; University and Society. A History of Higher Education in Cluj in the 20th Century, Cluj University Press, 477 p (în colaborare); Revolu?ia de la 1848 din Transilvania în memeorialistic?, Cluj-Napoca , Presa Universitar? Clujean?, 2000, 515 p. (în colaborare cu V. Leu); Cronologia Europei Centrale (1848-1989), Ia?i, Polirom, 2000, 358 p. (în colab.); Aspecte privind cercetarea ?tiin?ific? din înv???mântul superior, Bucure?ti, Edit. RAO, 2001, 79 p.; Biserica Român? Unit? la Conciliul Ecumenic Vatican I, Cluj-Napoca, Presa Universitar? Clujean?, 2001, p. 693 (în colab cu ioan Cârja); ?coal? ?i comunitate în secolul al XIX-lea. Circulare ?colare b?n??ene, Cluj-Napoca, Presa Universitar? Clujean?, 2002, 498 p.; La începuturile Episcopiei Lugojului. Studii ?i documente, Cluj-Napoca, PUC, 2003, 380 p. (în colab. cu C. Vulea); (co-editor) Andrei ?aguna, Coresponden??, vol. I/1 (Edi?ie, studiu introductiv ?i note de: Nicolae Boc?an, Ioan-Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov), Editura Presa Universitar? Clujean?, Cluj-Napoca, 2005, 568 p.