TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
LAURA ENACHE

 

Enache, Laura, redactor la Editura "Doxologia" Ia?i ?i doctorand la Facultatea de Litere, Sec?ia Limbi Clasice, Univ. "Al. I. Cuza", cu o tez? despre Sf. Grigorie Palamas, ?i în acelasi timp, pasionat traduc?tor din greac?, exclusiv din domeniul teologic. Traduceri: Sf. Ioan Gur? de Aur, Omilii la Psalmi, Sf. Ioan Gur? de Aur, Comentariu la Iov, ?i din neogreac?, Sf. Nectarie de Eghina, Despre îngrijirea sufletului ?i Zece Cuvânt?ri la Postul Mare, ?i acum, în curs de apari?ie, Noul Theotokarion ?i Sf. Maxim M?rturisitorul Întreb?ri ?i nedumeriri (par?ial inedit).