TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ELVIRA SOROHAN

 

Sorohan, Elvira, (n. 21 august 1934, Vaslui), filolog, în prezent profesor consultant la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia?i, specialist? în literatur? român? veche. Dintre volumele publicate amintim: Iluminismul transilvan (Ed.Universit??ii, Ia?i, 1974); Cantemir în cartea hieroglifelor (Ed. Minerva, Bucure?ti, 1978) ; Ipostaze ale revoltei la Heliade R?dulescu ?i Mihai Eminescu (Ed. Minerva, Bucure?ti, 1982), Introducere în opera lui Budai-Deleanu (Ed. Minerva, Bucure?ti, 1984) ; Cartea cronicilor (Ed. Junimea, Ia?i, 1986) ; Miron Costin. Permanen?e ale mentalit??ii române?ti (Ed. Junimea, Ia?i, 1995), Introducere în istoria literaturii române (Ed. Universit??ii, Ia?i, 1998); I.D. Sârbu sau suferin?a spiritului captiv (Ed. Junimea, Ia?i, 1999); Narator ?i modelare uman? în medievalitatea româneasc? (în colaborare) (Ed. Junimea, Ia?i, 2000); Singur?tatea scriitorului (Ed. Universitatii "Al. I. Cuza", Ia?i, 2004); C?linescu in autoportret (Ed. Timpul, Ia?i, 2007).