TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
NICOLAE CHIŢESCU

 

CHI?ESCU, NICOLAE (1904-1991), profesor de teologie dogmatic? la Institutul Teologic Universitar din Bucure?ti. A publicat lucr?ri de Dogmatic? pe teme doctrinare de o mare diversitate: r?scump?rare, eclesiologie, revela?ie, dogm?, har, Sf. Treime, probleme ecumenice ?i sociale, probleme dogmatice în trecutul Bisericii noastre, personalitatea unor mari teologi români sau str?ini, traduceri din Sfin?ii P?rin?i sau din mari teologi moderni, predici d?ri de seam?, recenzii etc.