TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ADRIAN MARINESCU

 

MARINESCU, ADRIAN, Profesor-titular al Catedrei de Liturgic? ?i Patrologie cu Istoria Bisericeasc? Universal?, Institutul de Teologie Ortodox?, Universitatea Ludwig-Maximilian din München (LMU), Germania; studii la Πανεπιστ?μιο Λευκωσ?ας, Cipru (2000-2001); Ostkirchliches Institut Regensburg, Germania (2002-2003); Institut für Byzantinistik, Byzantinische Kunstgeschichte und Neogräzistik - LMU: Münchener Universität, Germania (2004-2005); Alte activit??i: redactor Vestitorul Ortodoxiei (1995-1998); membru în Comisia Român? de Istorie Bisericeasc? Comparat? (1998- în prezent); secretar al Comisiei Române de Istorie Bisericeasc? Comparat? (2001-2002); lector, Facultatea de Teologie Ortodox? din Bucure?ti, Catedra de Patrologie ?i literatur? patristic? (mart. 2006-april. 2009); corespondent pentru bibliografia patristic? din România al publica?iei Byzantinische Zeitschrift, München (aug. 2006- în prezent); redactor Anuarul Facult??ii de Teologie Ortodox?, Universitatea din Bucure?ti (nov. 2006-ian. 2009); redactor, revista Studii Teologice, Bucure?ti (1 febr. 2007-1 iun. 2011); Conf. suplinitor la Catedra de Teologie Istoric?, Facultatea de Teologie Ortodox? a Universit??ii din Bucure?ti, specializarea Patrologie ?i literatur? patristic? (1 oct. 2009-1 oct. 2011); Prof. titular la Catedra de Liturgic? ?i Patrologie cu Istoria Bisericii, Institutul de Teologie Ortodox? al Universit??ii LMU din München (1 iul. 2010- în prezent); Autorul monografiilor: 1. Mân?stirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai ?i leg?turile ei cu ??rile Române. Perspectiv? istorico-patristic?, Ed. Sophia, Bucure?ti, 2009, 595pp.; 2. Romanian Contribution to the History of Sinai. The Leaders Catalog of the St. Catharine`s Monastery on Mount Sinai, the presence of Rumanians in it and their involvement in choosing the sinaite leaders (proiect aflat în faz? de finalizare); 3. Text, context, paratext. Introducere în Patrologie ?i în dinamica gândirii patristice (în preg?tire). 4. Patrologie ?i literatur? patristic?. Contribu?ia P?rin?ilor Biericii la mersul acesteia ?i la definirea înv???turii (ortodoxe) de credin??, vol. 1 (în preg?tire); 5. Mân?stirea Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai, centru de spiritualitate patristic? ortodox?, (în preg?tire); Autor al volumelor: 1. The Romanian Principalities and the Holy Places along the Centuries. Papers of the Symposium held in Bucharest, 15-18 October 2006, edited by Emanoil B?bu?, Ioan Moldoveanu, Adrian Marinescu, Sophia Publishing House, Bucure?ti, 2007, 224pp. + 32pl. color; 2. Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de ani, ed. a II-a rev?zut?, ad?ugit? ?i îngrijit? de Emilian Popescu ?i Adrian Marinescu, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Bucure?ti, 2009, 692pp. + 3 pl. color; 3. Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de ani, ed. îngrijit? de Emilian Popescu ?i Adrian Marinescu, col. Studia Basiliana 2, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Bucure?ti, 2009, 645S. + 1 pl. color.