TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
RADU MUNTEANU

 

Munteanu, Radu, profesor doctor inginer la Facultatea de Electrotehnic? din cadrul Universit??ii Tehnice din Cluj-Napoca; rector al acestei universit??i