TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ALEXANDRU MIHĂILĂ

 

Mih?il?, Alexandru, lector dr. de Studiul Vechiului Testament ?i Limba ebraic?, Departamentul de Teologie Istoric?, Biblic? ?i Filologic? din cadrul Facult??ii de Teologie Ortodox?, Universitatea din Bucure?ti; redactor al revistei Studii Teologice; n?scut 1977, seminarul teologic Bucure?ti, facultatea de Teologie Ortodox? din Bucure?ti, doctorat în cadrul Facult??ii de Teologie Ortodox? din Ia?i (pr. prof. Petre Semen). Burs? de cercetare în Germania (Erlangen, 2002-2004), participare la s?p?turi arheologice în Israel (Meghido, 2010). Ultima carte: (Ne)l?muriri din Vechiul Testament, Nemira, Bucure?ti, 2011. Teza de doctorat: Elemente nomade în protoistoria Israelului, Ed. Universit??ii din Bucure?ti, Bucure?ti, 2008. Traducere lb. greac?: Sf. Vasile cel Mare, Comentariu la cartea profetului Isaia, Basilica, Bucure?ti, 2009. Ultimul studiu publicat: „Isaia 8:1-4: Tâlcuirea patristic? ?i comentariul modern", în: Eugen Munteanu (coord.), Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutic? ?i traductologie, Ed. Universit??ii „Alexandru Ioan Cuza", Ia?i, 2011, pp. 309-325.