TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOAN ŞT. LAZĂR

 

Laz?r, Ioan ?t., doctor în ?tiin?e filologice (1988-1990) al Universit??ii din Bucure?ti, cadru universitar ?i scriitor. Pre?edinte executiv al Funda?iei Culturale "Sfântul Antim Ivireanul", redactor ?ef al revistei de teologie ?i cultur? Lumina Lumii (Râmnicu-Vâlcea). Între volumele proprii: Sfântul Antim Ivireanul - vistierie de daruri (2000), Sfântul Antim Ivireanul - orator cre?tin (2005), C?l?torie de recunoa?tere. Studii de etnologie, folclor ?i art? popular? (2003), Mitologie ?i literatur? comparat? (2005), Teoria literaturii - recuren?a creatoare (2005), Dioptricon, I. Contribu?ii de teorie, istorie ?i critic? literar? (2009), Valeriu Anania. Icoane de început (2013), Tân?rul Anania. "Îngerul cu barb?" (2014).