TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
DIANA CÂMPAN

 

CÂMPAN, DIANA, (n. 18 martie 1972) este conferen?iar universitar la Facultatea de Istorie ?i Filologie a Universit??ii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. A absolvit, în 1996, Facultatea de Litere, Filozofie ?i Istorie a Universit??ii de Vest din Timi?oara, specializarea Limba ?i literatura român? - Limba ?i literatura englez?. Este Doctor în ?tiin?e filologice din 2002, teza de doctorat având ca tem? Literatura lui A.E. Baconsky - de la lirismul utopizant la contrautopie, sub coordonarea Prof. univ. dr. Cornel Ungureanu. Diana Câmpan este autoarea unor volume de critic? literar? ?i literatur? comparat?: Gâtul de leb?d?. Utopiile r?sturnate ?i confesiunile mascate ale lui A.E. Baconsky (Cluj-Napoca, 2003), Singur?t??i suprapuse. Studii de literatur? comparat? (Sibiu, 2004), Încrusta?ii în lemnul c?r?ilor (Sibiu, 2005), Solitudine întru în?elepciune. Eseu asupra poeticii singur?t??ii eminesciene (Sibiu, 2006) Introducere în cercetarea ?tiin?ific?. Litere ?i Teologie (Alba Iulia, Edit.Reîntregirea, 2009); coautoare în alte 12 c?r?i de specialitate. Este membr? a Uniunii Scriitorilor din România.