TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ANA BLANDIANA

 

Blandiana, Ana, pe numele ei adev?rat Otilia Valeria Coman, (n. 25 martie 1942, Timi?oara) este o poet? ?i o lupt?toare pentru libertate civic? în România. Înainte de revolu?ia din 1989, faimoas? disident? ?i ap?r?toare a drepturilor omului, a avut curajul s?-l înfrunte direct pe dictatorul Nicolae Ceau?escu prin declara?ii publice în interviuri acordate postului de radio Europa Liber? ?i unor publica?ii din str?in?tate. Ana Blandiana s-a implicat în via?a civic? printr-o serie de ac?iuni în cadrul Alian?ei Civice. În prezent conduce Memorialul de la Sighet, un institut de studiere a crimelor comunismului, cu un centru de cercetare care organizeaz? anual conferin?e, sesiuni ?tiin?ifice ?i expozi?ii pe tema fenomenului totalitar. Este autoare a 25 de volume de poezie, a 11 volume de eseuri, a 4 volume de proz?. Ca autor a fost tradus în peste 16 limbi.