TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ION POGORILOVSCHI

 

Pogorilovschi, Ion, (18 februarie 1938, în jude?ul Boto?ani), a absolvit Universitatea din Ia?i, fiind licen?iat în filosofie ?i ulterior a ob?inut titlul de doctor. Într-o carier? de scriitor început? în anii 1970, prima carte Comentarea Capodoperei ap?rând la Ia?i, la Editura Junimea, Ion Pogorilovschi s-a remarcat ca exeget în filosofia culturii. O bun? parte din opera sa se refer? la sculptura lui C. Brâncu?i, în special la ansamblul monumental de la Tg. Jiu, unele dintre lucr?rile sale fiind de referin?? în domeniu: A Commentary on the Masterpiece of Brancusi. The Road of the Heroes` Souls; Pas?rea M?iastr? ?i sursele; Brâncu?i, apogeul imaginarului; Brâncu?iana & Brâncu?iada. De asemeni, Ion Pogorilovschi a publicat volume de filosofia culturii precum: Arhetipul expresiei lirice române?ti; Miracolul Eminescu. Trei abord?ri generative; Viziunea axial? a lumii. Ultimul volum Brâncu?i. Geneza - 1905-1910 a ap?rut cu o bogat? ilustra?ie în anul 2007. A fost de asemeni coautor la mai multe volume consacrate lui C. Brâncu?i. A decedat la 6 iulie 2009.