TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GEORGE GRIGORE

 

Grigore, George, profesor la Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Limbi ?i Literaturi Str?ine, Sec?ia de Arab?. Public? studii despre Coran ?i islam, precum ?i traduceri ale celor mai importante opere arabe, în fruntea c?rora se situeaz? Coranul. Pe de alt? parte, întreprinde cercet?ri asupra unor dialecte arabe cum ar fi cele vorbite în Bagdad, Mardin ?i Siirt. Din 2008, este numit ambasador na?ional al Alian?ei Civiliza?iilor, fiind unul dintre sus?in?torii dialogului interreligios.