TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
TUDOR CIOCAN

 

Ciocan, Tudor, preot, doctorand în teologie, o perioad? sub îndrumarea academicianului Virgil Cândea, autor al mai multor articole pe teme legate de raportul dintre cre?tinism ?i islam ?i al volumelor Citind Filocalia, Ed. Curtea Veche, Bucure?ti, 2001, Capete despre rug?ciune, Ed. Sophia, Bucure?ti, 2008.