TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
DORU COSTACHE

COSTACHE, DORU, preot în Australia; doctor în teologie al Universit??ii din Bucure?ti (2000); asistent universitar (teologie sistematic?), Facultatea de Teologie Ortodox? din Bucuresti (1995-2004); Senior lecturer (studii patristice), Colegiul Teologic Grec-Ortodox Sfântul Andrei din Sydney (2005-prezent); membru al Societ??ii pentru Studiul Cre?tin?t??ii Timpurii, Ancient History Documentary Research Centre, Macquarie University, Sydney; fondator al Asociatiei pentru Dialogul dintre ?tiin?? ?i Teologie, Bucuresti; co-editor al seriei de volume Noua reprezentare a lumii: Studii interdisciplinare (2002-2005); volume publicate (în colaborare): Introducere în dogmatica ortodox? (1997); ?tiin?? ?i teologie: Preliminarii pentru dialog (2001); Sfin?ii P?rin?i despre originile ?i destinul cosmosului ?i omului (2003); Noua Reprezentare a Lumii: Studii Interdisciplinare si Transdisciplinare (New World Paradigm: Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies), Vol. 4 (2005); Cappadocian Legacy: A Critical Appraisal. Sydney: St Andrew`s Orthodox Press, (2013).