TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
NIKOLAOS MERTZIMEKIS

 

Mertzimekis, Nikolaos, arheolog-bizantinolog al Ministerului Culturii ?i Turismului din Grecia (mai precis, face parte din al zecelea For al Antichit??ilor Bizantine, responsabil de regiunea Halchidei ?i a Sfântului Munte). Este licen?iat al Universit??ii „Sfin?ii Chiril ?i Metodiu" din Veliko Târnovo din Bulgaria ?i preg?te?te o tez? de doctorat cu titlul: „Monumente inscrip?ionate ale m?n?stirii atonite Zografu". A scris numeroase studii referitoare la istoria ?i arheologia Sfântului Munte ?i ale Halchidei, precum ?i despre rela?ia dintre m?n?stirile atonite cu Balcanii ?i Rusia în perioada bizantin? ?i post-bizantin?.