TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
VASILE MIHOC

 

Mihoc, Vasile, (n. 13 mart. 1948), preot, profesor dr. la Facultatea de Teologie Ortodox? „Andrei ?aguna" din Sibiu; ?i-a f?cut studiile la Liceul teoretic din Suceava (1962-1966), la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1966-1970), cursuri de doctorat specialitatea Noul Testament - la lnstitutul Teologic din Bucure?ti (1970-1973), studii de specializare la „?coala biblic? ?i arheologic? francez?" din lerusalim (1977-1979), la care a ob?inut titlul de „diplomat" ?i doctoratul la  lnstitutul Teologic din Bucure?ti (1983); membru fondator al Societ??ii Biblice Interconfesionale din România ?i al Uniunii Bibli?tilor din România. Volume: Epistola Sfântului Apostol Pavel c?tre Galateni, Introducere, traducere ?i comentariu, Editura IBMBOR, Bucure?ti, 1983; Procesul Mântuitorului, Sibiu, 1995 1, 2000 2; Na?terea de Sus, Sibiu, 1996; ?apte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului, Bucure?ti, 1996 1, Sibiu, 2001 2; Predici exegetice la Duminicile de peste an, Sibiu, 2000 1, 2001 2, 2008 3; Medita?ii la Evangheliile Duminicilor Triodului ?i Penticostarului, Sibiu, 2003; Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introducere ?i comentariu, Sibiu, 2003. 2. Lucr?ri în colaborare: Auslegung der Bibel, Tübingen, 2000; Introducere în Studiu Noului Testament, vol. I, Sibiu, 2001; Das Gebet im Neuen Testament, Tübingen, 2009.