TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
TEODOR BACONSCHI

 

Baconschi, Teodor (n. 1963) este ministru de externe al României din data de 23 dec. 2009. A ob?inut diploma de licen?? la Institutul Teologic Universitar din Bucure?ti, în anul 1985. În perioada 1986-1989 a fost redactor la Editura Institutului Biblic ?i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Imediat dup? Revolu?ia din 1989 a f?cut parte din Grupul de Reflec?ie pentru Înnoirea Bisericii, al?turi protosinghelul Daniel Ciobotea, arhimandritul Bartolomeu Anania, ieromonahul Iustin Marchi?, preo?ii Constantin Galeriu, Dumitru St?niloae, Constantin Voicescu, precum ?i Sorin Dumitrescu ?i Horia Bernea. A devenit înc? în 1990 consilier la Ministerul Culturii. În acela?i an a ob?inut o burs? de studii pentru doctorat din partea guvernului francez, studiind la Université de Paris IV-Sorbonne între anii 1990-1994, timp în care a ob?inut diploma de studii aprofundate (DEA) în anul 1991 ?i apoi doctoratul în antropologie religioas? ?i istorie comparat? a religiilor, cu calificativul magna cum laude în anul 1994 (avându-l ca îndrum?tor pe profesorul Michel Meslin). Reîntors în România, lucreaz? pentru o perioad? ca Director al Editurii Anastasia (1995-1997). În paralel, pred? ca lector asociat un curs de antropologie religioas? la Facultatea de Filosofie a Universit??ii din Bucure?ti, lucrând ?i ca Redactor-?ef la emisiunea „Via?a spiritual?" (TVR). În anul 1996, a absolvit Studii post-doctorale ca Fellow al Colegiului Noua Europ? din Bucure?ti (1996). De?ine gradul diplomatic de Ambasador din anul 2006. A fost Ambasador al României pe lâng? Sfântul Scaun (Vatican) ?i acreditat, de asemenea, în Republica San Marino ?i pe lâng? Suveranul Ordin Militar de Malta (1999-2001), Ambasador al României în Republica Portughez? (2002-2004) ?i Ambasador al României în Republica Francez?, Principatul de Monaco ?i Principatul Andorra (septembrie 2007 - decembrie 2009). A fost consilier preziden?ial la Departamentul Politic, Administra?ia Preziden?iala în perioada octombrie 2006 - august 2007, iar în Centrala MAE a de?inut func?iile de Secretar de stat pentru Afaceri Globale (ianuarie 2005 - septembrie 2006) ?i director general în 2001. I-au fost acordate urm?toarele distinc?ii: Marea Cruce a Ordinului Ecvestru Pius al IX-lea (Sf. Scaun), Mare Ofi?er al Ordinului Sfintei Agata (San Marino), Ofi?er al Ordinului Na?ional „Serviciul Credincios" (România, 2000), Mare Ofi?er al Ordinului „Steaua solidarit??ii italiene", Mare Ofi?er al Ordinului Na?ional pentru Merit (Portugalia). Face parte ca membru din Asocia?ia Interna?ional? de Studii Patristice (AIEP, Paris). Este membru al Colegiului Noua Europ? (Bucure?ti). Din luna iulie 2010 este Pre?edinte-fondator al Funda?iei Cre?tin-Democrate. Din luna septembrie 2010 este membru al Partidului Democrat-Liberal. A publicat o serie de c?r?i de filozofie ?i eseistic? cre?tin?, sub semn?tura de autor Teodor Baconsky (în grafia consacrat? de tat?l s?u, poetul A.E. Baconsky). Printre aceste c?r?i, men?ion?m urm?toarele: Le Rire des Pères. Essai sur le rire dans la patristique grecque (Desclée de Brouwer, Paris, 1996) (cu o prefa?? de Olivier Clément); Râsul Patriarhilor. O antropologie a deriziunii în patristica r?s?ritean? (Ed. Anastasia, 1996) (cu o prefa?? de Andrei Ple?u); Iacob ?i îngerul. 45 de ipostaze ale faptului religios (Ed. Anastasia, 1996); Ispita Binelui. Eseuri despre urbanitatea credin?ei (Ed. Anastasia, 1999); Puterea schismei. Un portret al cre?tinismului european (Ed. Anastasia, 2001); Roma Caput Mundi. Un ghid subiectiv al Cet??ii eterne (împreun? cu Horia Bernea), (Ed. Humanitas, 2001), carte ce a ob?inut Premiul Asocia?iei Editorilor din România pentru cea mai frumoas? carte de art?; Dumitru St?niloae sau paradoxul teologiei (Ed. Anastasia, Bucure?ti, 2003) - împreun? cu Bogdan T?taru-Cazaban; Insula Cet??ii. Jurnal parizian (Ed. Curtea Veche, 2005); Despre necunoscut (Ed. Humanitas, 2007). De asemenea, Teodor Baconsky a publicat ?i studii, articole, eseuri ?i recenzii în presa cultural? româneasc? (Sfera Politicii, Transilvania, 22, Dilema, Ziarul Financiar, Secolul 20, Cuvântul, Rena?terea, Vatra etc). O parte din studii au ap?rut publicate în volume colective din Italia. Pân? în decembrie 2009 a fost titular al rubricii «Turn înclinat» din revista Dilema Veche ?i editorialist al ziarului Cotidianul. A scris prefe?e, studii introductive la trei volume traduse din limba francez?. De asemenea, a colaborat la BBC ?i Europa Liber?.