TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
TEOFAN SAVU

 

Savu, † Teofan, (n. 19 octombrie 1959, comuna Corbi, jud. Arge?), Mitropolit al Moldovei ?i Bucovinei ?i Arhiepiscop al Ia?ilor (din 2008). Între 2000-2008 a fost arhiepiscop ortodox al Craiovei ?i mitropolit al Olteniei; între 9 septembrie 1991 ?i 2000 a fost episcop-vicar patriarhal cu titulatura Sinaitul. A urmat seminarul Teologic din Craiova (1974-1979), apoi a studiat la Institutul Teologic Universitar din Bucure?ti (1980-1984), ob?inând licen?a cu o tez? despre „Voturile monahale în lumina des?vâr?irii cre?tine". Între 1986-1990 a studiat la Institutul Teologic „Saint Serge" din Paris, ob?inând titlul de Doctor în Teologie cu lucrarea La divino-humanité du Christ et la deification de l`homme dans l`oeuvre du Saint Maxime le Confesseur (calificativul ob?inut: summa cum laude). Monah în Schitul Crasna, Prahova, începând cu 1984, primind numele de Teofan; ierodiacon ?i ieromonah începând din anul 1985. Duhovnic la M?n?stirea „Acoper?mântul Maicii Domnului" din Bussy en Othe, Fran?a (1987-1990). Secretar al Cabinetului Patriarhal (1990-1991). În paralel cu exercitarea responsabilit??ii propriu-zise de Arhiepiscop al Craiovei ?i Mitropolit al Olteniei, împline?te, din încredin?area Sfintei Patriarhii, urm?toarele sarcini: Pre?edinte al Comisiei canonice, juridice ?i pentru disciplin? a Sfântului Sinod; Pre?edinte al Comisiei Bisericii Ortodoxe Române pentru rela?iile cu Biserica Catolic?; Locum-tenens de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America ?i Canada (2001); Locum-tenens de Episcop al Episcopiei Severinului ?i Strehaiei (1 noiembrie 2003 - 25 aprilie 2004); Locum-tenens de episcop al Episcopiei Slatinei (1 februarie - 25 martie 2008); reprezentant al Patriarhiei Romane la întruniri cu caracter bisericesc din: Anglia, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Cehia, Cipru, Elve?ia, Etiopia, Fran?a, Germania, Grecia, Israel, Italia, Liban, Luxemburg, Noua Zeeland?, Olanda, Polonia, Rusia, Serbia, SUA, Turcia, Uganda, Ungaria. Între 1997-2000 a fost coordonator al periodicului de limb? englez? al Sectorului pentru rela?ii externe biserice?ti News Bulletin; pre?edinte al colegiilor de redac?ie al publica?iilor: Mitropolia Olteniei, Cetatea Cre?tin?, Studii (Centrul de Studii de Teologie Aplicat? al Arhiepiscopiei Craiovei); a ini?iat înfiin?area publica?iilor: Cetatea Cre?tin?, Studii, Hristos in lumea t?cerii. Printre decora?iile ?i ordinele primite se num?r? ?i Ordinul pentru Merit „Mare Cruce" (2000), din partea Pre?edin?iei Române.