TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GRIGORIOS PAPATHOMAS

Papathomas, Grigorios, arhimandrit, în prezent profesor de drept canonic la Institutul de Teologie Ortodox? Saint-Serge din Paris, iar din octombrie, 2009, numit profesor de drept canonic la Facultatea de Teologie din cadrul Universit??ii „Kapodistria", Athena. Este licen?iat al Facult??ii de Teologie (1978-1982) ?i al Facult??ii de Drept (1981-1985) din cadrul Universit??ii Aristotel din Tesalonic (Grecia). Dup? încheierea Masterului (1988-1990) la Facultatea de Teologie a aceleia?i Universit??i, a urmat studii aprofundate de drept canonic la Facultatea de Drept-Gestiune-Economie Jean Monnet a Universit??ii Paris XI în cotutel? cu Facultatea de Drept Canonic a Institutului Catolic din Paris, ?i, de asemenea, studii aprofundate în Istoria Religiilor la Facultatea de Litere a Universit??ii Paris IV - Sorbonne. Între 1990 ?i 1994 î?i preg?te?te doctoratul în drept la Facultatea de Drept Jean Monnet a Universit??ii Paris XI ?i la Facultatea de Drept Canonic a Institutului Catolic din Paris. Între 1990 ?i 2005 este membru în Comisia Teologic? a Adun?rii Episcopilor Ortodoc?i din Fran?a, iar din 2004 este Pre?edintele „Forumului European al Facult??ilor de Teologie Ortodox?" din Uniunea European?. Este, de asemenea, membru al Societ??ilor ?tiin?ifice interna?ionale de drept canonic: Societatea de Drept a Bisericilor Orientale - Viena (1990), Societatea Interna?ional? de Drept Canonic (SIDC) - Paris (1994), ?i Consociatio Internationalis Studio Juris Canonici Promovendo - Roma (2004). Este membru în Comitetul redac?ional de limb? francez? al Comisiei mixte de dialog teologic bilateral catolico-ortodox (2004).