TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
VASILE AVRAM

Avram, Vasile (n. 17 iunie 1940 în satul Lemniu, comuna Letca, jude?ul S?laj, d. 12 decembrie 2002 la M?n?stirea Nicula) a fost un scriitor român. A urmat cursurile Liceului Clasic din Cluj, iar în perioada 1962-1967 urmeaz? Facultatea de Filologie de la Universitatea din Timi?oara (având ca profesor de folclor pe prof. Ovidiu Bârlea) ?i Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj (frecventând în paralel ?i cursurile de filozofie ale profesorilor D.D. Ro?ca, Liviu Rusu ?i al?ii). Activitate publicistic? la: Informa?ia Harghitei, Transilvania, Astra, Memoria ethnologic?, Porolissum, Tribuna Sibiului, Opinia public?, Diminea?a, Continent, Rena?terea, Curierul de Transilvania, Casa, Cetatea literar? - revista scriitorilor români de pretutindeni etc. Din 1994 pân? la sfâr?itul vie?ii a fost cadru didactic la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu. În 1998 a ob?inut doctoratul în filologie (specializarea etnologie) la Universitatea din Bucure?ti, cu teza Mit ?i religie în tradi?ia româneasc?.