TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOAN ALEXANDRU

 

Ioan Alexandru (n. Ion ?andor[1] 25 decembrie 1941, Topa Mic?, jude?ul Cluj - d. 16 septembrie 2000, Bonn, Germania) a fost poet, publicist, eseist ?i om politic român. A fost membru fondator ?i vicepre?edinte al PN?CD, deputat în legislatura 1990-1992 ?i senator PN?CD de Arad în legislatura 1992-1996. În legislatura 1990-1992 a fost membru în grupul de prietenie cu Polonia.

Dup? terminarea Liceului „G. Bari?iu" din Cluj (1962), se înscrie la Facultatea de Filologie din Cluj, transferându-se apoi la Bucure?ti, unde absolv? studiile filologice în 1968. A debutat cu poezie în revista Tribuna (1960). În cursul studen?iei a fost redactor la revista "Amfiteatru". Ob?ine o burs? Humboldt în Germania, recomandat? de filosoful Heidegger[2][3], de asemenea urmeaz? cursuri de specializare în filosofie, teologie, filologie clasic? (limba ?i literatura greac? ?i ebraic?), istoria artei la Freiburg, Basel, Aachen ?i München. A întreprins c?l?torii de studii în Italia, Spania, Grecia, Israel. ?i-a sus?inut teza de doctorat: "Patria la Pindar ?i Eminescu" în 1973. A ?inut seminarii de poezie comparat? ?i cursuri - de limb? ?i civiliza?ie ebraic? veche la Universitatea din Bucure?ti ?i de spiritualitate bizantin? la Institutul de arte plastice "Nicolae Grigorescu". Din 1964 Ioan Alexandru este membru al Uniunii Scriitorilor din Romania iar din 1979 este membru al Uniunii Interna?ionale de scriitori Die Kogge. A fost premiat de societatea japonez? Soka Gakkai pentru promovarea valorilor morale. [4]

Dup? revolu?ia din 1989 a fost om politic ?i parlamentar din partea PN?CD.

În noaptea de 21 Decembrie 1989 la Bucure?ti, poetul Ioan Alexandru a purtat Crucea ?i Icoana Mântuitorului Iisus Hristos printre solda?i, r?ni?i ?i participan?i la Revolu?ie, din Pia?a Roman? pâna în Pia?a Unirii. Pentru fapta sa unic? din întreg lag?rul comunist, pentru curajul, rezisten?a ?i m?rturia cre?tin? de care a dat dovad? în timpul regimului ateo-comunist ?i ca semn de recuno?tin??, poetul Ioan Alexandru a primit din partea Congresului Statelor Unite ale Americii, drapelul american "Old Glory", ce a stat pe Cl?direa Congresului SUA în data de 31 August 1993, în cinstea României. Ioan Alexandru este co-fondator al Grupul de Rug?ciune din Parlamentul României ?i fondatorul Mi?c?rii Pro Vita.[5]

Volume publicate:

 • Cum s? v? spun, 1964

 • Via?a, deocamdat?, 1965

 • Infernul discutabil, 1967

 • V?mile pustiei, 1969

 • Vina (versuri) (1967);

 • Poeme (1970);

 • Imnele bucuriei (1973);

 • Imnele Transilvaniei, 1976, Imnele Transilvaniei II (1985);

 • Imnele Moldovei, 1980

 • Poezii-Poesie (1981);

 • Imnele ??rii Române?ti, 1981

 • Imnele iubirii, 1983

 • Imnele Putnei, 1985

 • Imnele Maramure?ului, 1988

 • Bat clopotele în Ardeal (roman) (1991);

 • C?derea zidurilor Ierihonului sau Adev?rul despre Revolu?ie (publicistic?) (1993);

 • Amintirea poetului (2003);

 • Lumin? lin?: Imne (2004);

Colectia de eseuri:

1978 Iubirea de Patrie, Editura Dacia

1985 Iubirea de Patrie, Editura Eminescu

Traduceri: