TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOAN MOGA

 

Moga, Ioan (n. 1979), preot, doctor în teologie ortodox? (Universitatea din München), în prezent lector la Catedra de Teologie ?i Istorie a Bisericilor R?s?ritene a Facult??ii de Teologie Romano-Catolic? din cadrul Universit??ii Viena. Monografii publicate: Teologia ortodox? ?i provocarea antropologic? a neuro?tiin?elor (în lb. german?, Ed. Dr. Kovac: Hamburg 2006); Biserica - Mireas? a lui Hristos, între Cruce ?i Parusie. Ecleziologia lui Hans Urs von Balthasar din perspectiv? ortodox? (în limba german?, Ed. LIT: Berlin-Münster 2010); Sfânta Treime, între Apus ?i R?s?rit. Despre Filioque ?i alte dileme teologice, Ed. Eikon: Cluj-Napoca 2012; Simfonia Cuvântului. Contribu?ii privind Constitu?ia despre Revela?ie „Dei Verbum", din perspectiva dialogului catolic-ortodox. Omagiu adus lui Joseph Ratzinger / Papa Benedict al XVI-lea la împlinirea a 85 de ani, de c?tre noul cerc al fo?tilor studen?i („Neuer Schülerkreis"), (în lb. german?, volum coordonat împreun? cu Michaela C. Hastetter ?i Christoph Ohly), Ed. Eos: St. Ottilien 2012.