TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
SABINA ISPAS

Ispas, Sabina, academician, folclorist, director al Institutului de Etnografie ?i Folclor "C. Br?iloiu" al Academiei Române. A fost profesor asociat la mai multe facult??i, este membr? a unor cunoscute societ??i interna?ionale ?i na?ionale de specialitate, a participat la numeroase reuniuni ?tiin?ifice ?i desf??oar? a sus?inut? activitate de cercetare în domeniul culturii populare române?ti. Domenii de interes: rolul ?i locul culturilor orale în cadrul culturilor locale, na?ionale ?i regionale; categorii, genuri ?i specii ale textului popular: eposul eroic, balada, legenda, basmul fantastic, poezia liric?, colindul; studiul mecanismelor crea?iei populare ?i redefinirea conceptelor: motifem, sintagm? nucleu-narativ; principii de tipologie pentru sistematizarea textului poetic liric dup? metoda istorico-geografic?; contextualizarea cercet?rii folclorului; rela?iile dintre cultura popular? (oral?) ?i cultura româneasc? savant? în perioada medieval?; religie ?i cultur?; metode ?i tehnici de alc?tuire a documentului folcloric; culegeri; arhive neconven?ionale multi-media, rela?iile acestora cu arhivele de documente clasice, na?ionale ?i regionale; sisteme de conservare ?i valorificare; cultura oral? ?i tendin?ele actuale de globalizare; rolul folclorului în definirea identit??ilor; studiul comparat al unor categorii ale folclorului în sud-estul european; dinamica fenomenului folcloric contemporan; folclor ?i ecologie.

Între lucr?rile publicate amintim: Lirica de dragoste. Index motivic ?i tipologic. I-IV, 1985-1989; Lirica popular? de dragoste. Edi?ie îngrijit?, bibliografie ?i index de Sabina Ispas ?i Doina Tru??. Cuvânt înainte de Sabina Ispas,1985; Flori dalbe de m?r. Din poezia obiceiurilor de iarn?, 1987; Cântecul epic-eroic românesc în context sud-est european. „Cântecele pe?irii", 1995; Sub aripa cerului, 1998; Omul Românesc. Edi?ie alc?tuit? ?i îngrijit? de Sabina Ispas ?i Emanuel Pârvu, 2000; Povestea cântat?. Studii de etnografie ?i folclor, 2001; Cultur? oral? ?i informa?ie transcultural?, 2003; Siminoc ?i Busuioc. Basme române?ti, 2005; Preminte Solomon. Legenda popular? româneasc? între canonic ?i apocrif, 2006; Colinda tradi?ional? româneasc?. Sens ?i simbol, 2007.