TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GHEORGHE PETRARU

Petraru, Gheorghe, preot, profesor universitar dr. la Facultatea de Teologie Ortodox?, Universitatea „Al. I. Cuza", Ia?i, catedra Misiologie ?i Ecumenism; din 1999 doctor în teologie în urma sus?inerii tezei de doctorat cu titlul Ortodoxie ?i prozelitism, în cadrul Facult??ii de Teologie a Universit??ii din Bucure?ti. Autor al volumelor: Ortodoxie ?i prozelitism, Editura Trinitas, Ia?i, 2000, 400 p.; Lumea, crea?ia lui Dumnezeu. Perspective biblice, teologico-patristice ?i ?tiin?ifice, Editura Trinitas, Ia?i, 2002, 228 p.; Misiologie ortodox?. I. Revela?ia lui Dumnezeu ?i misiunea Bisericii, Editura Panfilius, Ia?i, 2002, 312 p.; Teologie Fundamental? ?i Misionar?. Ecumenism, Editura Performantica, Ia?i, 2006, 402p.; Secte neoprotestante ?i noi mi?c?ri religioase în România, Editura Vasiliana, Ia?i, 2006, 335p. ?i coautor al volumului: Ecumenismul e ca prim?vara..., (Pr. V. Nechita, Pr. A. Niculcea), Editura Vasiliana`98, Ia?i, 198 p. Autor, de asemenea, a numeroase studii ?i articole publicate în ?ar? sau str?in?tate.