TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
HACIK RAFI GAZER

Gazer, Hacik Rafi, profesor doctor, titularul Catedrei de Istoria ?i Teologia R?s?ritului Cre?tin, din cadrul Departamentului de Teologie al Universit??ii Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg. N?scut într-o familie armean? din Istambul, a studiat teologie evanghelic? ?i ortodox? la Bethel, München ?i Tübingen, unde a ob?inut ?i doctoratul în Teologie evanghelic?. Înainte de a se stabili la Erlangen a predat la Universitatea din Halle ?i Dresden. A f?cut stagii de cercetare în Beirut, Erevan, Istambul, Paris, Viena, Schuschi (Karabach), Tbilisi.