TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
LAURENŢIU MĂNĂSTIREANU

M?N?STIREANU, LAUREN?IU licen?iat în istoria artei al Facult??ii de Istorie ?i Filosofie din cadrul Universit??ii „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca; masterand în Istoria ?i socio-antropologia epocii moderne la aceea?i facultate; ca artist plastic a vernisat expozi?ii personale de pictur? la Casa C?r?ii, Tulcea (1996); Muzeul Na?ional de Art?, Cluj (2004); Galeria de Art? Ioan Sima, Zal?u (2005), Centrul de cultur? ?i dialog Friedrich Teutsch, Sibiu (2005), Muzeul municipal Bucure?ti, Palatul ?u?u (2005), Muzeul Alexandru ?tefulescu, Târgu-Jiu (2006).