TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CASSIAN MARIA SPIRIDON

(9.IV.1950, Ia?i), poet ?i eseist; absolvent al Institutului Politehnic din Bucure?ti; în decembrie ’89 a fost arestat deoarece a organizat ?i condus o mi?care împotriva dictaturii comuniste; din 1995 este redactor ?ef al revistei Convorbiri literare din Ia?i; a publicat circa treizeci de volume de poezie, publicistic? ?i eseu; prezent în diverse antologii din ?ar? ?i str?in?tate; tradus în francez?, englez?, german?, spaniol?, suedez?, rus?, chinez?, finlandez?, polon?, slovac?, maghiar?, albanez?, sîrb? etc.; de?in?tor al Premiului USR pentru eseu ?i al numeroase premii pentru poezie.