´╗┐ TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CRISTIAN BOLO┼×

Bolo?, Cristian, preot în Satu Mare, doctor în teologie al Facult??ii de Teologie din Sibiu cu teza Sinergia în teologia Sfin?ilor P?rin?i din secolul al IV-lea (Atanasie al Alexandriei, Chiril al Ierusalimului, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz ?i Grigorie de Nyssa). Autor al volumelor: Iisus Hristos - Lumina lumii contemporane (Satu Mare, 2004); ?i omul modern se poate mântui! (Satu Mare, 2006); Sinergia în teologia primelor trei secole ale cre?tinismului ?i coresponden?a acesteia în gândirea contemporan? (Baia Mare, 2009) ?i Înalt Prea Sfin?itul Justinian Chira, Arhiepiscopul Maramure?ului ?i S?tmarului. Biserica ortodox? cu hramul Na?terea Maicii Domnului din Satu Mare (Satu Mare, 2009), precum ?i coautor al dic?ionarelor: Dic?ionar teologic-ortodox (Cluj-Napoca, 2006) ?i Dic?ionar ?colar de religie ortodox? (Baia Mare, 2007). De asemenea, a scris o serie de studii ?i articole de specialitate, ap?rute în diverse publica?ii.