TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ADRIAN BOLDIŞOR

 

Boldi?or, Adrian, lector univ. dr. la Facultatea de Teologie din Craiova; redactor-?ef al revistei Mitropolia Olteniei; absolvent al Facult??ii de Teologie Ortodox? din Craiova ?i al Facult??ii de Litere din Craiova. A absolvit Masterate în Teologie la Craiova, Bucure?ti ?i Geneva ?i Masterat în Litere la Craiova; doctor în Teologie al Facult??ii de Teologie Ortodox? din Bucure?ti, disciplina Istoria Religiilor, lucrarea cu tema: Valen?e cre?tine în gândirea lui Mircea Eliade. A publicat peste 20 de articole ?i studii în reviste precum: Scrisul românesc, Altarul Banatului, Mitropolia Olteniei, Ortodoxia, Anuarul Institutului «G. Bari?iu» Cluj, Analele Facult??ii de Teologie din Craiova, Tabor etc. E coordonator al vol. Mircea Eliade între Istoria religiilor ?i Literatur? (Ed. Aius, Craiova, 2009) ?i coautor al cursului de Istoria religiilor (vol. I, Ed. Universitaria, Craiova, 2009).