´╗┐ TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
LIVIU BORDA┼×

Borda?, Liviu, a studiat la Facultatea de Filosofie a Universit??ii din Bucure?ti, de la licen?? pân? la doctorat, ?i, ca visiting student, la Facult??ile de Indologie ale Universit??ilor din Viena, Roma, Heidelberg ?i Floren?a. A urmat un masterat în sanscrit? la Universitatea din Pondichéry (India), iar în prezent definitiveaz? teza de doctorat la Special Centre for Sanskrit Studies al Universit??ii „Jawaharlal Nehru" din New Delhi. Studii, articole ?i comunic?ri ?tiin?ifice în filosofie, indologie, istoria religiilor, istorie cultural? ?i intelectual?. Este autorul c?r?ii Iter in Indiam. Imagini ?i miraje indiene în drumul culturii române spre Occident (Polirom, 2006) ?i al unui volum despre Nae Ionescu, în curs de apari?ie la editura Humanitas, unde îngrije?te ?i volumele de publicistic? din India ale lui Mircea Eliade.