TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
SORIN LAVRIC

Lavric, Sorin, (n?scut la 27 noiembrie 1967, la Turnu-Severin) a f?cut studii universitare la Bucure?ti, Facultatea de Medicin? General?, Institutul Medico-Farmaceutic „Carol Davila" (1987-1993) ?i Facultatea de Filozofie, Universitatea Bucure?ti (1991-1996). Doctorat în filozofie la Universitatea din Bucure?ti (2005). Scrieri: Cartea de Cr?ciun (Humanitas, Bucure?ti, 1997); Ontologia lui Noica. O exegez? (Humanitas, Bucure?ti, 2005); Noica ?i Mi?carea Legionar? (Humanitas, 2007)

Traduceri (împreun? cu Bogdan Minc?): Martin Heidegger, Parmenide (Humanitas, Bucure?ti, 2001); Martin Heidegger, Problemele fundamentale ale fenomenologiei (Humanitas, Bucure?ti, 2006). Gazet?rie: cronici, recenzii ?i eseuri în reviste de cultur?: România literar?, Idei în dialog, Luceaf?rul, Lumina, Cultura, Acolada.