TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIRCEA COSTACHE

Costache, Mircea, Studii: 1996 licen?iat al Facult??ii de Istorie, Universitatea din Bucure?ti; Experien?? profesional?: profesor grad I la Grupul ?c. de Construc?ii Elie Radu din Bucure?ti, specialitatea istorie. Publica?ii: „Eminescu ?i modernitatea românilor", în Via?a parohial? (buletin al Bisericii Ortodoxe Române Sfânta Maria din Sydney), ianuarie-februarie 2006, p. 12. „Marile evenimente din via?a Bisericii Ortodoxe Române (1995) în presa bisericeasc?", în Glasul Bisericii, nr. 1-5/1995, p. 84-87.