TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
BRÂNDUŞA COSTACHE

Costache, Brîndu?a Gra?iela, Studii: 2005 doctor în economie, specializarea istoria economiei, Academia de Studii Economice Bucure?ti; 1997 master la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti, specializarea Istoria României în secolul XX; 1996 licen?iat? a Facult??ii de Istorie, Universitatea din Bucure?ti. Experien?? profesional?: referent de specialitate (arhivist) Banca Na?ional? a României. Publica?ii: "Scontul BNR ?i locul s?u în dezvoltarea economic? a României (1880-1914)", (colaborare cu Sabina Mari?iu) în volumul Ipostaze ale moderniz?rii în Vechiul Regat, vol. III, coordonatori Ion Bulei, Alin Ciupal?, Editura Universit??ii din Bucure?ti, Bucure?ti, 2006, p.173-187. "Banca Interna?ional? de Cooperare Economic? - primul deceniu de activitate", în volumul Europa ?i noi, coordonator Maria Mure?an, Editura A.S.E., Bucure?ti, 2005, p. 217-233. "Eugeniu Carada and the Early Years of the National Bank of Romania", în Newsletter from the EABH nr. 2/2003. "Romania and COMECON Principles of Cooperation 1949-1991", în Totalitarianism Archives no. 1-2/2002. "1951 - Disloc?rile de popula?ie din Banat", în Arhivele totalitarismului nr. 1-2/1999.