TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ANA DOBJANSCHI

DOBJANSCHI, ANA, s-a n?scut în 1941 la Simeria, Jud. Hunedoara. Între 1959-1964 a studiat la Universitatea „Babe?-Bolyai", Cluj-Napoca. 1973-1975: absolvent? a cursurilor de specializare organizate de Centrul de Prefec?ionare a CCES, în cadrul programului de preg?tire teoretic? ?i practic? „Bazele muzeografiei", Sec?ia Art? Plastic? - cu atestat în Arta Medieval? Româneasc?; 1978-1980: absolvent? a cursurilor generale de axiologie, organizate de Centrul de Perfec?ionare a CCES, specialitatea „Teoria valorii în Arta Veche Romaneasc?"; 1983-1985: absolvent? a cursurilor postuniversitare „Expertiza operei de art?" organizate în cadrul Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu" Bucure?ti, Sec?ia Istoria ?i Teoria Artei; 1990: burs? de studiu ?i documentare în URSS (Moscova) asupra icoanelor ruse?ti; 1992: burs? de studiu ?i documentare în Grecia, privind pictura de icoane bizantine ?i grece?ti (burs? cuprins? în cadrul Acordului Cultural româno- elen, 1991-1994); doctorand la Univ. „Babe?-Bolyai", Cluj-Napoca, Prof. Acad. Marius Porumb, pân? la faza de sus?inere a tezei de Doctorat; între 1964-1966 muzeograf la Muzeul Brukenthal din Sibiu; între 1967-2003 muzeograf la Muzeul Na?ional de Art? al României, Sec?ia Arta Veche Româneasc?. În Activitatea de cercetare ?tiin?ific? a avut drept obiectiv studierea artei medievale române?ti, sec. XVI - XVIII, cu prec?dere a picturii din cele trei provincii române?ti. Rezultatele acestor cercet?ri au fost concretizate în zeci de studii, articole ?i comunic?ri (dintre acestea amintim: 1979: Arta în vremea lui Vasile Lupu, Ed. Meridiane, (coautor); 1985: Broderia veche româneasc?, Ed. Meridiane, (coautor), reeditare; 1992: Arta secolului XVII - de la Matei Basarab la Constantin Brâncoveanu, Catalog exp. român-englez, MNAR, Bucure?ti (colaborare); 1993: Icoane române?ti, secolul XVI-XVIII, Catalog grec-englez, (studiu ?i fi?e), Atena, Grecia; 1993: Icoane române?ti, Catalog lb. francez? (studiu ?i fi?e), Belgia, Sint-Treiden; 1998: Icoane din Târgovi?te, secolele XVI- XIX, Editura Daim, Bucure?ti, (coautor); 1999: Arta din Moldova de la ?tefan cel Mare la Movile?ti, (cap. Icoane, - colaborare), MNAR, Bucure?ti; 1999: Ghidul colec?iilor Muzeului Na?ional de Art?, (Departamentul de Art? medieval? Româneasc?) Poitiers, Fran?a; 2001: Arta ??rii Române?ti în sec. XIV-XVI, (colectiv), cap. Icoane, MNAR, Bucure?ti; 2002: Ghidul Galeriei de Art? Medieval? Româneasc?, MNAR; Bucure?ti). Activitatea muzeografic? s-a concretizat prin organizarea ?i reorganizarea Sec?iei de Art? Veche Româneasc? a Muzeului Na?ional de Art? al României, de-a lungul anilor, precum ?i în participarea la organizarea unor expozi?ii de patrimoniu în ?ar? ?i str?in?tate. Activitatea de ocrotire a patrimoniului cultural-artistic a constat în identificarea, fi?area, centralizarea, conservarea ?i urm?rirea restaur?rii acestuia.